Monato

Is een onafhankelijk internationaal tijdschrift over politiek, economie en cultuur.

Verschijnt maandelijks in de internationale taal Esperanto en heeft lezers in 65 landen.

Opgericht in 1980 door Stefan Maul.

De buitenlandse artikels worden door autochtone medewerkers geschreven, en staan dus borg voor informatie uit eerste hand. 
 

Meer informatie en abonnementen: http://www.esperanto.be/fel/mon/index.php