Activiteiten wereldwijd: klik hier


Activiteitenkalender van La Progreso

Vergaderingen:

Iedere 4de vrijdag van de maand clubvergadering in ons lokaal "La Progreso" Peter Benoitlaan 117 9050 Gentbrugge; aanvang: 20.00 uur.
Inlichtingen bij Katja Lődör, tel. 09 230 16 77.

 

Vrijdag 27 september:  Voordracht- en gespreksavond: Leden vertellen over Esperantobijeenkomsten, congressen en andere ervaringen  tijdens de zomervakantie.
Vendredon la 27an de septembro: Preleg- kaj konversacivespero: Membroj rakontas pri esperantorenkontiĝoj, kongresoj kaj aliaj spertoj dum la somera libertempo.

Esperantocursus:

Dinsdag 8 oktober 19.00 uur: kennismakingsavond in ons lokaal Peter Benoitlaan 117 Gentbrugge.

Vervolgens 12 lessen, telkens op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Ge´nteresseerd?  Meld je dan aan vˇˇr dinsdag 1 oktober 2019

 

Vrijdag 25 oktober:  Gastprogramma met de Russische Prof. Dr Aleksandro Melnikov, lid van de Akademio de Esperanto.
Vendredon la 25an de oktobro
: Gastprogramo kun la rusa
Prof. Dro Aleksandro Melnikov, membro de la Akademio de Esperanto.

Bestuursvergaderingen: gaan telkens door in ons lokaal om 19.30 uur, de data worden in onderling overleg bepaald.
Volgende vergadering: woensdag 9 oktober 2019.

Estrarkunsidoj: okazas ĉiam en nia klubejo je la 19.30a horo, la datoj ni interkonsentas.
Venonta kunveno: merkredon la 9an de oktobro 2019.

K.K.: Annie en Toon

Terug naar startpagina