Activiteitenkalender van La Progreso

Vergaderingen:

Iedere 4de vrijdag van de maand clubvergadering in ons lokaal "La Progreso" Peter Benoitlaan 117 9050 Gentbrugge; aanvang: 20.00 uur.
Inlichtingen bij Katja Lődör, tel. 09 230 16 77.

 

Vrijdag 23 november: Voordracht door Itte Tytgat over Faagtherapie, een mogelijke oplossing om het antibioticagebruik te verminderen?
Vendredon la 23an de novembro: Prelego de itte Tytgat pri: Faĝterapio, ĉu ebla solvo por malaltigi la uzon de antibiotikoj?

Zaterdag 15 december: We nemen deel aan het Zamenhoffeest te Tilff, Quai Marcellis 22. (1,7km te voet van het station "Lige Guillemins" of 13min met bus 17). Er is vanuit Gent-Sint-Pieters elk uur een directe trein telkens op het uur +23min. Afspraak voor wie wil samen reizen om 9.15u in het station. Aankomst Luik 11.02u. Voor de terugreis is er telkens een trein om het uur + 01min. Waarschijnlijk nemen wij die van 17.01u, die komt in Gent aan om 18.32u. Voor wie ook nog de stad wil bezoeken: de laatste trein is om 23.04u.
Sabaton la 15an de decembro: Ni partoprenas al la Zamenhof-festo en Tilff, Quai Marcellis 22 (1,7km piede de la stacidomo "Lige Guillemins" aŭ 13min per aŭtobuso 17). De la stacidomo Gent-Sint-Pieters ekveturas trajno ĉiu horo +23 min. Por komuna vojaĝo, rendevuo je 9.15a horo en la stacidomo. Alveno en Lieĝo 11.02a. Por reveni, trajno ĉiu horo +01min. Verŝajne ni elektos tiun de 17.01a kiu alvenos je 18.32a horo. Kiu ankaŭ volas viziti la urbon, lasta trajno je 23.04a horo.

Zaterdag 25 januari 2019: Gezellige jaarvergadering met uitgebreide receptie en verslagen over het werkjaar 2018. Inschrijven vr 10 januari. Deelname in de kosten 6,00.
Sabaton la 25an de januaro 2019: Etosplena jarkunveno kun ampleksa akcepto kaj raportoj pri la laborjaro  1918. Enregistri antaŭ la 10a de januaro. Partopreno en la kostoj 6,00.

Bestuursvergaderingen: gaan telkens door in ons lokaal om 19.30 uur, de data worden in onderling overleg bepaald.
Volgende vergadering: woensdag 16 januari 2019.

Estrarkunsidoj: okazas ĉiam en nia klubejo je la 19.30a horo, la datoj ni interkonsentas.
Venonta kunveno: merkredon la 16an de januaro 2019.

K.K.: Ingrid

Terug naar startpagina