Activiteiten wereldwijd: klik hier


Activiteitenkalender van La Progreso

Vergaderingen:

Iedere 4de vrijdag van de maand clubvergadering in ons lokaal "La Progreso" Peter Benoitlaan 117 9050 Gentbrugge; aanvang: 20.00 uur.
Inlichtingen bij Katja Lődör, tel. 09 230 16 77.

 

Donderdag 13 oktober: 19.00 uur:  Boekenavond/conversatieavond (vrij onderwerp)
Jaŭdon la 13an de oktobro: 19.00a horo: Librovespero/konversaciavespero (libera temo)

 

Vrijdag 28 oktober: Yves Nevelsteen behandelt "Problemen bij vertalingen".
Vendredon la 28an de oktobro: Yves Nevelsteen pritraktas: "Problemoj kun tradukoj".

 

Vrijdag 25 november: Bernard Régis Larue zal ons een boeiende uiteenzetting geven over Maria en Theo van Rysselberghe.
Vendredon la 25an de oktobro: Bernard Régis Larue regalos nin per interesa prelego pri Maria en Theo van Rysselberghe.

 

Bestuursvergaderingen: gaan telkens door in ons lokaal om 19.30 uur, de data worden in onderling overleg bepaald.
Volgende vergadering:
 Woensdag 12 oktober. Uitzonderlijk om 14.00 uur.

Estrarkunsidoj: okazas ĉiam en nia klubejo je la 19.30a horo, la datoj ni interkonsentas.
Venonta kunveno: Merkredon la 12an de oktobro. Escepte je la 14.00a horo.

K.K.: Patrick

Terug naar startpagina