Activiteiten wereldwijd: klik hier


Activiteitenkalender van La Progreso

Vergaderingen:

Iedere 4de vrijdag van de maand clubvergadering in ons lokaal "La Progreso" Peter Benoitlaan 117 9050 Gentbrugge; aanvang: 20.00 uur.
Inlichtingen bij Katja Lődör, tel. 09 230 16 77.

 

Vrijdag 27 maart: Geen vergadering wegens de Corona maatregelen.
Vendredon la 27an de marto:
Nuligo de la kunveno kaŭze de la Korona antaŭzorgoj.

 

Vrijdag 24 april: 1) Lydia Buyst vertelt over "Ontmoetingen met buitenlanders dankzij het Esperanto".
                          2) Ingrid Lievens confronteert ons met "Misleidend nieuws"

Vendredon la 24an de aprilo:
1) Lydia Buyst rakontas pri "Renkontiĝoj kun eksterlandanoj dank al Esperanto".
                                               2) Ingrid Lievens konfrontas nin per "Trompaj novaĵoj".

 

Zaterdag 9 mei: Gezellig samenzijn met koffie en taart en topspreker Aleksandro Melnikov.
Sabaton la 9an de majo:
Agrabla kunesto kun kafo kaj torto kaj elokventa parolanto Aleksandro Melnikov.

 

Vrijdag 22 mei: Tsirimokos Anĝelo spreekt over Balkansitiaties. "Kunnen die opnieuw ontstaan?".
Vendredon la 22an de majo:
Tsirimokos Anĝelo:
Balkanaĵoj. "Ĉu tio povus denove okazi en Balkanio?".

 

Zaterdag 13 juni: Jaarlijkse stadswandeling. Meer info volgt.
Sabaton la 13an de junio:
Jara urba promeno. Pli da informoj sekvas.

 

Bestuursvergaderingen: gaan telkens door in ons lokaal om 19.30 uur, de data worden in onderling overleg bepaald.
Volgende vergadering:
momenteel geen vergadering wegens de Corona maatregelen.

Estrarkunsidoj: okazas ĉiam en nia klubejo je la 19.30a horo, la datoj ni interkonsentas.
Venonta kunveno:
nuligo de la kunveno kaŭze de la Korona antaŭzorgoj.

K.K.: Annie en Toon

Terug naar startpagina