Activiteiten wereldwijd: klik hier


Activiteitenkalender van La Progreso

Vergaderingen:

Iedere 4de vrijdag van de maand clubvergadering in ons lokaal "La Progreso" Peter Benoitlaan 117 9050 Gentbrugge; aanvang: 20.00 uur.
Inlichtingen bij Katja Lődör, tel. 09 230 16 77.

 

Vrijdag 24 mei: We gaan gezamelijk naar Antwerpen om de bard Georgo Handzlik en dochter te beluisteren. Meer info volgt.
Vendredon la 24an de majo: Ni kune iras al Antverpeno por aŭskulti la bardon Georgo Handzlik kaj  filino. Pli da informoj sekvos.

Zaterdag 22 juni: Natuurwandeling in de Gentbrugse Meersen.
Afspraak om 14.30 uur op de parking van sporthal Driebeek, Driebeekstraat Gentbrugge.
Voor de liefhebbers kan de activiteit verlengd worden met een etentje. Ook familie en vrienden zijn welkom.
Als je wil dat we op je wachten, stuur dan een SMS'je naar 0485 60 94 66.

Bestuursvergaderingen: gaan telkens door in ons lokaal om 19.30 uur, de data worden in onderling overleg bepaald.
Volgende vergadering: donderdag 29 augustus 2019.

Estrarkunsidoj: okazas ĉiam en nia klubejo je la 19.30a horo, la datoj ni interkonsentas.
Venonta kunveno: jaŭdon la 29an de aŭgusto 2019.

K.K.: Ingrid

Terug naar startpagina