Activiteiten wereldwijd: klik hier


Activiteitenkalender van La Progreso

Vergaderingen:

Iedere 4de vrijdag van de maand clubvergadering in ons lokaal "La Progreso" Peter Benoitlaan 117 9050 Gentbrugge; aanvang: 20.00 uur.
Inlichtingen bij Katja Lődör, tel. 09 230 16 77.

 

Vrijdag 22 maart: Evi Van Hamme geeft een voordracht over het Sikhisme.
Vendredon la 22an de marto: Evi van Hamme prelegas pri Siĥismo.

Vrijdag 26 april: Buitenlandse gasten.
Vendredon la 26an de aprilo: Eksterlandaj gastoj.

Zondag 28 april: Vlaamse Ardennendag, natuurwandeling met gids, ingericht door Piet Glorieux.
Dimanĉon la 28an de aprilo: Tago de la flandraj ardenoj, naturpromeno organizita de Piet Glorieux.

Uitzonderlijke verschuiving van onze cultuuravond naar 17mei!

Vrijdag 17 mei: Een retro-avond waarin enkele leden dia's uit de oude doos halen.
Vendredon la 17an de majo: Retro-vespero dum kiu kelkaj membroj montras malnovajn diapozitivojn.

Vrijdag 24 mei: We gaan gezamelijk naar Antwerpen om de bard Georgo Handzlik en dochter te beluisteren. Meer info volgt.
Vendredon la 24an de majo: Ni kune iras al Antverpeno por aŭskulti la bardon Georgo Handzlik kaj  filino. Pli da informoj sekvos.

Bestuursvergaderingen: gaan telkens door in ons lokaal om 19.30 uur, de data worden in onderling overleg bepaald.
Volgende vergadering: woensdag 3 april 2019.

Estrarkunsidoj: okazas ĉiam en nia klubejo je la 19.30a horo, la datoj ni interkonsentas.
Venonta kunveno: merkredon la 3an de aprilo 2019.

K.K.: Katja

Terug naar startpagina