Activiteitenkalender van La Progreso

Vergaderingen:

Iedere 4de vrijdag van de maand clubvergadering in ons lokaal "La Progreso" Peter Benoitlaan 117 9050 Gentbrugge; aanvang: 20.00 uur.
Inlichtingen bij Katja Lődör, tel. 09 230 16 77.

 

Zaterdag 25 januari 2019: Gezellige jaarvergadering met uitgebreide receptie en verslagen over het werkjaar 2018. Inschrijven vóór 10 januari. Deelname in de kosten € 6,00. Aanvang 19.45u
Sabaton la 25an de januaro 2019: Etosplena jarkunveno kun ampleksa akcepto kaj raportoj pri la laborjaro  1918. Enregistri antaŭ la 10a de januaro. Partopreno en la kostoj € 6,00. Komenciĝo je la 19.45a horo.

Vrijdag 22 februari: Yves Nevelsteen vertelt over zijn verzameling ontleende Esperanto-woorden door de bedrijfswereld.
Vendredon la 22an de februaro: Yves Nevelsteen rakontas pri sia kolekto da pruntitaj esperanto-vortoj fare de la intreprena mondo.

Vrijdag 22 maart: Evi Van Hamme geeft een voordracht over het Sikhisme.
Vendredon la 22an de marto: Evi van Hamme prelegas pri Siĥismo.

Vrijdag 26 april: Valère Doumont vertelt over acht jaar inzet voor het Esperanto: ervaringen en anekdotes.
Vendredon la 26an de aprilo: Valère Doumont pri  ok jaroj de agado: spertoj kaj anekdotoj.

Zondag 28 april: Vlaamse Ardennendag, natuurwandeling met gids, ingericht door Piet Glorieux.
Dimanĉon la 28an de aprilo: Tago de la flandraj ardenoj, naturpromeno organizita de Piet Glorieux.

Bestuursvergaderingen: gaan telkens door in ons lokaal om 19.30 uur, de data worden in onderling overleg bepaald.
Volgende vergadering: woensdag 27 februari 2019.

Estrarkunsidoj: okazas ĉiam en nia klubejo je la 19.30a horo, la datoj ni interkonsentas.
Venonta kunveno: merkredon la 27an de februaro 2019.

K.K.: Annie

Terug naar startpagina