Activiteiten wereldwijd: klik hier


Activiteitenkalender van La Progreso

Vergaderingen:

Iedere 4de vrijdag van de maand clubvergadering in ons lokaal "La Progreso" Peter Benoitlaan 117 9050 Gentbrugge; aanvang: 20.00 uur.
Inlichtingen bij Katja Lődör, tel. 09 230 16 77.

 

Vrijdag 22 november: Françoise Pellegrin spreekt over Vaccineer u! Mythe of realiteit.
Vendredon la 22an de novembro:
Françoise Pellegrin parolas pri "Vakcinu vin! Mito aŭ realo".

Dinsdag 26 november: 19.00uur: boeken- en conversatieavond.
Mardon la 26an de novembro: 19.00a horo: libro- kaj konversacivespero.

Zaterdag 14 december: Deelname aan het nationaal Zamenhoffeest te Antwerpen.
Sabaton la 14an de decembro: Ni partorenas la nacian Zamenhoffeston en Antverpeno en la Lange Beeldekensstraat 169.

 

Bestuursvergaderingen: gaan telkens door in ons lokaal, deze keer uitzonderlijk om 14.00 uur, de data worden in onderling overleg bepaald.
Volgende vergadering: woensdag 15 januari 2020.

Estrarkunsidoj: okazas ĉiam en nia klubejo, ĉi foje escepte je la 14.00a horo, la datoj ni interkonsentas.
Venonta kunveno: merkredon la 15an de januaro 2020.

K.K.: Patrick

Terug naar startpagina