Activiteiten wereldwijd: klik hier


Activiteitenkalender van La Progreso

Vergaderingen:

Iedere 4de vrijdag van de maand clubvergadering in ons lokaal "La Progreso" Peter Benoitlaan 117 9050 Gentbrugge; aanvang: 20.00 uur.
Inlichtingen bij Katja Lődör, tel. 09 230 16 77.

 

Gezien de Coronacrisis gaan onze vergaderingen niet door en worden vervangen door virtuele bijeenkomsten. De leden die in de alvokolijst opgenomen zijn worden op de hoogte gehouden. Wie belangstelling heeft kan zich melden voor inschrijving op de lijst.

 

Vrijdag 22 mei: Tsirimokos Anĝelo spreekt over Balkansitiaties. "Kunnen die opnieuw ontstaan?".
Vendredon la 22an de majo:
Tsirimokos Anĝelo:
Balkanaĵoj. "Ĉu tio povus denove okazi en Balkanio?".

 

Zaterdag 13 juni: Jaarlijkse stadswandeling? Meer info volgt.
Sabaton la 13an de junio:
Jara urba promeno? Pli da informoj sekvas.

 

Bestuursvergaderingen: gaan telkens door in ons lokaal om 19.30 uur, de data worden in onderling overleg bepaald.
Volgende vergadering:
momenteel geen vergadering wegens de Corona maatregelen.

Estrarkunsidoj: okazas ĉiam en nia klubejo je la 19.30a horo, la datoj ni interkonsentas.
Venonta kunveno:
nuligo de la kunveno kaŭze de la Korona antaŭzorgoj.

K.K.: Annie en Toon

Terug naar startpagina