Activiteiten wereldwijd: klik hier


Activiteitenkalender van La Progreso

Vergaderingen:

Iedere 4de vrijdag van de maand clubvergadering in ons lokaal "La Progreso" Peter Benoitlaan 117 9050 Gentbrugge; aanvang: 20.00 uur.
Inlichtingen bij Katja Lődör, tel. 09 230 16 77.

 

Gezien de Coronacrisis gaan onze vergaderingen niet door en worden vervangen door virtuele bijeenkomsten. De leden die in de alvokolijst opgenomen zijn worden op de hoogte gehouden. Wie belangstelling heeft kan zich melden op gent@esperanto.be voor inschrijving op de lijst.

 

Kutime en septembro La Progreso denove ekas la agadon. Pro la nuna situacio ni ne povas organizi efektivajn renkontiĝojn, ankaŭ la kulturbazaro en kiu ni ĉiam partoprenis ne okazos ĉi jare. Tamen ni ŝatus vidi kaj aŭ aŭdi vin por scii kiel vi fartas kaj trapasis pasintajn monatojn. Pro tio Patrick denove organizos digitalan rendevuon pere de ZOOM.
La rendevuo okazos vendredon la 18an de septembro en du sesioj kun interrompo de kvaronhoro.
Unua je 19.30a kaj la dua je 20.30a horo.
Por akiri la ligon sendu mesaĝon al gent@esperanto.be
Se vi havus praktikajn problemojn, ne hezitu telefoni al Hans, tel.: 09 221 10 02

En esperantujo la virtualaj renkontiĝoj furoras: pensu pri la ILEI kongreso sub la nomo: VEKI aŭ la UEA kongreso sub la nomo: VK, sed ankaŭ la ĉiu semajnaj renkontiĝoj organizitaj  en nia lando.

La Verda stelo ebligas ĉiun vendredon je la 20.00a horo, partopreni en kultura programo aŭ prelego. Petu informojn ĉe: esperanto-antwerpen@esperanto.be

La Brusela klubo havas ĉiun merkredon babilrondon inter 18.00a kaj 20.00a horo. Petu informojn ĉe: nikolao@esperantobruselo.org

 

Bestuursvergaderingen: gaan telkens door in ons lokaal om 19.30 uur, de data worden in onderling overleg bepaald.
Volgende vergadering:
momenteel geen vergadering wegens de Corona maatregelen.

Estrarkunsidoj: okazas ĉiam en nia klubejo je la 19.30a horo, la datoj ni interkonsentas.
Venonta kunveno:
nuligo de la kunveno kaŭze de la Korona antaŭzorgoj.

K.K.: Annie en Toon

Terug naar startpagina