Mia agado kolekti subskribojn kontraŭ nukleaj armiloj

 

Oŝioka Taeko (Hiroŝimo)

 

 

 

Mi estas OSIOKA Taeko el la urbo Hirosima.

Mi naskiĝis en Hiroŝima 3 jarojn post la atombombado al Hiroŝima. Mi laboris en la urbo kiel instruisto kaj instruis al la gelernantoj kiel grava estas paco. En la jaro 2009 mi emeritiĝis, sed ankaŭ poste mi volis engaĝiĝi en paca edukado, kaj komencis ĉiĉeroni gelernantojn, kiuj vizitas la urbon dum ekskurso al la PacParko. Mi rakontas anstataŭ maljuniĝintaj atombombitoj iliajn spertojn al tiuj gelernantoj kaj turistoj. Hirosima Pacmemoriga Parko fariĝis mia nova klasĉambro.

Mi havas diversajn titolojn, ekzemple mi estas membro de Hirosima Asocio de Atombombitoj (広島県被団協), Asocio de Atestantoj pri Atombombado (被爆証言者の会), Free Informative Guide, Hirosima  Pacvolontulo (ヒロシマ・ピース・ボランティア) kaj Heredanto de la atesto de Atombombito (広島市被爆体験伝承者).

 

 

1. Preparo

Nun temas pri kolektado de subskribo.

En la jaro 2015 okazis Konferenco revizi Trakton por Ne-vastigo de Nukleaj Armiloj en Novjorko. 

Multaj japanoj el porpacaj organizoj iris al Novjorko por subteni kaj propagandi la konferencon. Ankaŭ mi, unu el la membroj de Hirosima Asocio de Atombombitoj, partoprenis en la internacia agado en Novjorko. Nia ĉefa celo estis prezenti subskribojn de pacdezirantoj al la konferenco.

Ĝis tiam mi estis nur subskribanto, sed mi fariĝis alvokanto de porpacaj subskriboj. Post la sezono de lernejaj ekskursoj, mi komencis alvoki subskribojn apud Atombombita Kupolo. 

   Tie mi disĉipliĝis al s-ro MITO. Li estas eksa anglalingva instruisto de alta lernejo. Ni ambaŭ estas ĉiĉeronoj de Hirosima Asocio de atombombitoj, sed krome li sola ĉiĉeroni ĉiutage apud Atombombita Kupolo dum pli ol 15 jaroj. Mi lernis multe da lecionoj el li. Kaj poste mi debutis apud Atombombita Kupolo, tenante subskribo-folioj.

 

 

2. Reagoj

Mi lernis, ke kiam mi nur alvokas subskribojn, la reago estas malvarma. Sed kiam mi parolas pri atombombado kaj poste petas subskribojn, multaj aŭskultintoj subskribis. 

   Semajntage venis multaj alilandanoj kaj subskribas ĉirkaŭ 90% el ili. En semajnfino kaj ferioj multaj japanoj venis, sed subskribas nur ĉirkaŭ 50%. Ili trapasis kun ne kompreneblaj vortoj “Daizyoubu desu”.

    Kion signifas “Daizyoubu”? Tiu vortuzo ne estas kutima por maljunaj generaciuloj. Mi sciis, ke la vortoj signifas “lasu min” (ほっといてくれ). Sed reale ni vivas en danĝera situacio kun multegaj nukleaj armiloj, tial ili povos iam ajn morti en la nuklea milito. Ili ne povas vivi, neglaktante tiun realon.

 

3. 12 000 kolektiĝis

Mi, pensiulo, povas aranĝi mian tempon libere. Foje mi iris kun lunĉo al la Parko. Eĉ kolomboj venas. Dividante mian lunĉon kun birdoj, mi sentis min kiel Sankta Franĉesko. El daŭrigo fontas forto kaj povo. Mirinde sumo de subskriboj atingis 12,000 dum 5 monatoj. 

 

4. Kontaktoj kun esperantistoj en Novjorko kaj Toronto

Antaŭ la vojaĝo al Novjorko mi havis alian planon en libera tempo aparte de la komuna agado de la grupo. Mi kontaktis esperantistojn en Novjorko kaj Toronto. Ili aranĝis okazojn por ke mi donu parolon al civitanoj kaj lernantoj.

 

5. 6,330,000 subskriboj al UN

Okaze de la NPT konferenco, por proksimigi nian mondon al sennuklea, ni prezentis sume 6,330,000 subskribojn al Unuiĝintaj Nacioj. Ĝenerara sekretario de UN, s-ro Pan Gi-mun, bone taksis nian agadon kaj dankis nin pro la subskriboj. Li diris, ke la subskriboj, la voĉoj de pacdezirantoj, antaŭenpuŝos la mondon sen nukleaj armiloj.

 

6. Esperantista kunsido en Novjorko

En Novjorko mi kune kun mia amikino ĉeestis kunsidon de esperantistoj kaj parolis pri paco. Ŝi estas ankaŭ ĉiĉerono de sama grupo en Hirosima, sed ne esperantisto. Ŝi donis parolon pri atombombito angle. Kaj mi klarigis realon de atombomba damaĝo, montrante atombombitajn materialojn, angle kaj esperante. Ankaŭ famekonata esperantisto s-ro Humphrey Tonkin, honora Prezidanto de UEA, ĉeestis kaj kuraĝigis nin.

 

7. Esperantista kunsido en Toronto, Kanado

En la urbo Toronto, Kanado, aliaj membroj el Hirosima turismis al Niagara Akvofalo en libera tago. Sed mi kaj tiu amikino havis alian planon. Dank’ al kanada esperantisto Jeremy, kiu estas instruisto de mezlernejo, ni donis lecionon al mezlernejanoj en la angla lingvo 4-foje, montrante fotojn al ili. Ni duope bone laboris ! Lernantoj tre fervore aŭskultis nin.

Kaj poste ni ĉeestis kunsidon de esperantistoj. Ni parolis pri atombombado kaj paco, kaj ni interŝanĝis opiniojn. Ni havis agrablan tempon inter esperantistoj.

 

8. Nova espero

 

La konferenco mem ne povis havi progreson pri malmultigo de nukleajn armilojn. Landoj, kiuj posedas nukleajn armilojn kaj landoj sub la ombrelo de nukleaj armiloj, tute ne volis nuligi la armilojn. Sed ni havis novan esperon. Reprezentanto de Aŭstrio prezentis ideon de “Traktato pri malpermeso de nukleaj almiloj” (核兵器禁止条約), kaj 159 landoj aprobis. Sveda ambasadoro faris paroladon en Asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj kaj prezentis “Rezolucion pri Malpermeso de Nukleaj Armiloj” (核兵器禁止決議).

 

 

9. Mia nova decido

Post la vojaĝo al Novjorko mi havis novan esperon kaj opinion: Ni en Hirosima plu kaj pli informu pri faktoj de la atombombado kaj danĝero de nukleaj armiloj enlande, eksterlande kaj al sekvantaj generacioj. Mi decidis :

   Ek al agoj por niaj deziroj en manifestacioj, kunvenoj, koncertoj, subskribadoj, ktp.

Kontraŭu ĉiujn movojn al milito, ne permesu ilin absolute ne!

Ni kunvenu, interparolu kaj kune iru. 

 

Reveninte al Hirosima, mi daŭre staradis ĉe Atombmbita Kupolo por paroli pri realo de atombombado. “Bonvole sciu pri Hirosima.” Mi alvokis kaj multaj vizitantoj haltis tie.

 

10. Fotado memore al ĉiuj mil-kolektadoj

En aprilo 2016 oni komencis kolekti subskribojn proponita de Internacia Hibakusya Kampanjo kun celo nuligi nukleajn armilojn.

Ekde aŭgusto 2016, en libera tempo, mi staradis antaŭ la Kupolo kun folioj de subskriboj por la abolo de nukleaj armiloj.

Por plezuro kaj sinkuraĝigo, post ĉiuj 1000 subskriboj mi fotiĝis kun subskribintoj. 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, 14 mil, 17 mil, 19 mil.

 

 

11. Mi celis 70 000 subskribojn

 Komence mi celis 70,000 subskribojn, ĉar samnombro de atombombitoj dormas en la Memorturo de Atombombo. Ĉiutage fingre montrante la Memorturon trans la rivero, mi alvokis kaj rakontis al turistoj.

« Subtere de la Memorturo estas cindrometejo. Tie estas konservitaj  pli ol 70,000 cindroj de sennomaj viktimoj en lignaj kestoj. Kaj ankaŭ estas 815 cinrdoj de identigitaj viktimoj, kiujn neniu parenco venas  ricevi, ĉar la familio kaj konatoj jam mortis. »

Kiam mi parolas pri tiu afero, surprizo kaj malĝojo aperis sur la vizaĝo de ĉiuj aŭskultantoj.

 

 

 

12. Viktimoj en Cenotafo por Viktimoj

 De la Kupolo ankaŭ vidiĝas Cenotafo por Viktimoj de Atombombo. Sub tiu Cenotafo estas konservitaj 119 kajeroj kun 324,129 viktimoj dum la pasintaj 75 jaroj. Inter ili estas unu blanka kajero speciale preparita por tiuj viktimoj, kiuj lasis sian cindron sennome kaj enterigitaj ie ne konate. Unu fojon jare ili estas aerumitaj ekstere, foliumite paĝon post paĝo en venteto (風通し). Kiam mi parolis pri tiuj aferoj, mi sentas kompaton elfonti inter la aŭskultantoj. En ĉiu kajero vidiĝas nomoj de viktimoj. Ĉu vi vidas?

Mi volis transsendi al la mondo voĉojn de tiuj viktimoj, kiuj pereis sennome kaj ne havas rimedon por esprimi sian suferon. Mi decidis kolekti pli ol 70000 subskribojn kiel la voĉojn de viktimoj silentaj. 

 

 

13. Novaj paŝoj

En julio 2017 la Traktato por aboli nukleajn armilojn estis adoptita en Unuiĝintaj Nacioj. Tio donis al ni grandegan ĝojon, kuraĝon kaj esperon.

Verdire ofte trapasantoj ignoris nian alvokon, kelkaj malvarme mokdiris, ke subskriboj ne utilas. Tamen la subskriboj utilos. S-ino Elen White, kiu tiam prezidis la konferencon, dankis kaj promesis ke “Tiuj subskriboj subtenas kaj antaŭenpuŝas nian decidon. Ni neniel faru vanaj tiujn subskribojn. Plenforte ni klopodu.” kaj la Traktato estis adoptita kun aprobo de 129 landoj. Poste en 2017 la Nobel-premio por paco estis aljuĝita al ICAN (Internacia Kampanjo por aboli nukleajn armilojn). Tiuj du memorindaj aferoj multe kuraĝigis la movadon.

 

 

14. Ni ekagadis kun pli da fiero

Mi aldone parolis : “Nun ekzistas pli ol 13000 nukleaj armiloj en la mondo, kiuj povos detrui nian estontecon”. Mi alvokis : “Unu el la efikaj rimedoj por ŝanĝi tian mondon estas via subskribo. Ĉu vi ne subskribos por paco kiel valoran memoron pri via vizito al Hiroŝima?” 

Dank’ al la adopto de Traktato por aboli nukleajn armilojn, ni povis alvoki al homoj kun fido, ke subskriboj povos certe kontribui al la paca mondo.

 

 

 

 

Parto 2

 

Mia agado kolekti subskribojn kontraŭ nukleaj armiloj 2

 

Oŝioka Taeko (Hiroŝimo)

 

15. 22 mil, 25 mil, 29 mil, 33 mil, 37 mil, 41 mil, 53 mil, 60 mil 

Mi alvokis po unu, parolante al homoj el la tuta Japanio, kaj el aliaj landoj, kiuj venas al Pacparko. Diversaj personoj respodis.

Mi rememoras jenajn voĉojn:

 

Maljuna Japana paro: Ni finfine sukcesis veni al Hiroŝima. Ni opinias, ke tiu ĉi vizito al Hiroŝima estas nia devo. Ni estas koleraj kontraŭ la japana registaro, kiu kontraŭas la Traktaton por aboli nukleajn armilojn.

Juna Japana paro kun infano: Por la brila estonteco de nia infano ni neniam permesas la uzon de nukleaj armiloj.

Iu eksterlandano: Mia lando ne havas armeon.

Alia eksterlandano: Mia lando estas jam libera de nukleaj armiloj.

Alia eksterlandano: Mia lando jam ratifis la Traktaton por aboli nukleajn armilojn.

Alia eksterlandano kun manpremo kun mi: Mia lando havas nukleajn armilojn. Mi devas ŝanĝi mian landon.

 

Parolante kun tiaj homoj, mi sentis, ke ĉiuj havas fortan deziron vivi pace, kvankam ili vivas en malsamaj situacioj.

 

16. Kun alilanda paro

Dum mia agado mi foje havis kuraĝigajn aferojn. Ekzemple:

Ordinare ni gvidas 10 ĝis 20 gelernantojn el alia gubernio, ĉiĉeronante de monumento al monumento. Kiel kutime mi gvidis 15 lernantojn, montrante grandajn fotojn. Tiam mi rimarkis maljunan paron el eksterlando staranta malantaŭ la gelernantoj. Kiam ni moviĝis al alia moumento, ankaŭ la paro sekvis nin. Kiam mi finis la gvidadon,  la paro eniris en la Pacmuzeon post riverenco al mi.

Mi revenis al mia kutima loko por kolekti subskribojn. La paro revenis al mi. Mi demandis al ili, “Vi aŭskultis mian klarigon, sed ĉu vi povis kompreni ĝin?”

Ili respondis, “Ni ne povis kompreni vian klarigon detale en la japana lingvo, sed ni komprenis, kion vi klarigis, danke al viaj gestoj kaj la fotoj. Ni emociiĝis tiel multe pro la honesta sinteno de la gelernantoj, ke ni sekvis vin ĝis la fino. Via agado estas laŭdinda. Ni rekomendos al niaj nepoj, ke ili venu al Hiroŝima por aŭskulti vin. Ni volonte subskribos por sennuklea mondo. Estas granda honoro, ke ni povas subskribi por paco”.

Mi adiaŭis ilin kun varmega manpremo.

 

 

17. Kolero de israela maljunulo

Iun tagon israela grupo venis kaj subskribis. Apude estis gelernantoj. Ilia instruisto diris al la gelernantoj, “Nu, ni fotu! Ridu kaj fingre montru ‘Pacon!’” La gelernantoj fingre montris V. Vidante tion, mi sentis malĝojon kaj koleron, ĉar malantaŭ ili staras la Kupolo, simbolo de malhoma detruipovo. Mi murmuris, “Ne faru tion ! Tiu ĉi loko ne estas loko por ridi!  

   Unu maljunulo el la israela grupo vidis tiun scenon, kaj proksimiĝis al mi. Li diris, “Kial tiu instruisto kaj la gelernantoj povis ridi kun fingra gesto de V antaŭ la monument por viktimoj? Neniu lernanto faras tian aĉan agon en la Nazi-koncentrejo Auschwitz-Birkenau. Tiu V-signo signifas venkon de brita ĉefministro Winston Churchill. Kiel ili povis montri V-signon ĉi tie, kie multege da civitanoj estis masakritaj?”

   Mi tre hontis. Mi hontis pro tio, ke mankas al la japanaj lernejoj edukado pri la moderna historio de Japanio kaj japana invada milito.

 

18. 62 mil, 70 mil, 79 mil, 83 mil 

La nombro de subskriboj, kiujn mi kolektis, superis 70,000. Mi kolektis tiujn po unu, parolante kun homoj el la tuta Japanio, de Hokkajdo ĝis Okinavo, kaj kun homoj el 124 landoj.

 

 

19. 86 mil, 93 mil, 95 mil, 98 mil

Tiamaniere la movado por aboli nukleajn armilojn estas subtenata de pacamantoj en la mondo. Multaj homoj el diversaj landoj havas saman deziron al paco, mi komprenis.

 

20. Atako de kronviruso

Tamen neatendita situacio atakis tutan mondon en la jaro 2020. Disvastiĝo de novtipa kronviruso! Komence ni ne sciis la rimedon kontraŭ ĝi, kaj nur timis, kaj memfermiĝis sub la deklaro de urĝega situacio (緊急事態宣言).  

Vizitantoj malmultiĝis pli kaj pli. En marto preskaŭ neniu venis. Ni kun masko, desinfektaĵo, distance staradis ĉe kutima loko. Finfine ni devis ĉesigi kolektadon dum 3 monatoj.

   Kaj atenteme ni rekomencis agadon en julio. Eĉ en ĉi tiu eksterordinara situacio estis homoj, kiuj venis kaj aŭskultis min fervore.

   La Universalan Konferencon kontraŭ nukleaj armiloj, kiuj okazus en Hiroŝima la 6-an de aŭgusto, ne okazis surloke, sed nur virtuale.

 

21. La Traktato estis ratifita

La Traktato estis subskribita de 122 landoj en 2017, la movado pli kaj pli progresis, kaj mirinde ĝi estis ratifita de 50 landoj en oktobro 2020, kaj ekvalidis en januaro 2021. Malgrandaj landoj subskribis por la Traktato, kontraŭstarante premon de la grandaj landoj.

   La 25an de oktobro 2020 ni kunvenis apud Atombombita Kupolo por gratuli la ratifon de 50 landoj. Tie venis la guberniestro, urbestro,  reprezentantoj de organizoj de Hibakusyo kaj civitanoj.

   Tamen Japanio ne subskribis, nek adoptis la Traktaton, pretekstante, ke la Traktato enkondukos malharmonion inter la posedantaj landoj kaj ne-posedantaj landoj. Japanio, kiu suferis/as tri fojojn pro nukleaj armiloj en Hiroŝima, Nagasaki kaj Bikini, kontraŭas la Traktaton.

Ni postulas al la japana registaro ŝanĝi tiun politikon. Por efektivigi la pacan mondon, ni plu klopodu, ni ĵuris.

 

22. 13,702,345 homoj subskribis

La 3a de decembro nia agado kolekti subskribojn finiĝis. Sume 13,702,345 homoj subskribis.

Ni, japanoj, plifortigu nian movadon, por ke Japanio adoptu la Traktaton.

 

 

23. Japanio ne batalu kune kun Usono

Ni nun vivas maltrankvile pro pandemio de kronviruso, kaj samtempe kun minaco de konfliktoj inter landoj.

Antaŭ unu monato, en majo, mi estis ŝokita de novaĵo, ke ekzercado de japana, franca, kaj usona  koopera operacio (ARC21 foto) estis plenumita en Kiriŝima ekzercejo de Tera-Defend/korpuso en Japanio. Ĝi celis doni premon al Ĉinio kaj plifortigi kooperan operacion de tiuj landoj. Ili publikigis sian operacion. En la filmo soldatoj portitaj per militaj helikopteroj sinsekve deplojis sur la pluva kampo. Kaj ili batalekzercis stratbatalon en imite konstruitaj instalaĵoj.

Sur Orient-Ĉina Maro japana, usona, aŭstralia kaj franca mararmeoj kooperacie ekzercadis.

Japanio partoprenis en tiuj operacioj kontraŭ la 9a artikolo de Japana Konstitucio. Vidante la filmojn en TV, ŝajnis al mi, ke Japanio jam uzas la grupan defendrajton (集団的自衛権), kiun la Japana Konstitucio malpermesis. Japanio jam estis preta batali kun usonaj armeoj.

 

 

24. Se intensiĝos malamikeco inter Usono kaj Ĉinio

Okaze de ĉ tiu novaĵo mi rememoris krizon, kiu okazis antaŭe.

En drasta streciĝo de rialto inter Ĉinio kaj Tajvano en la jaro 1958, Usona aerarmeo en la militbazo Kadena en Okinavo estis preta ataki per nuklea armilo. La 23an de aŭgusto 1958Ĉinio kanonis insulon Kinmon de Tajvano (金門島砲撃). Tajvano tuj rebatis kaj detruis ĉinan ŝipon la 25an de aŭgusto. Usono alianca kun Tajvano tuj preparis sin por eventuala nuklea atako al Ĉinio. Kiel jene:

(1) Ĉiuj transportaj aviadiloj ŝarĝu nukleajn armilojn kaj kapusulojn.

(2) Ĉiuj transportaj aŭtoj de militbazo najbara de nuklearmila tenejo ŝarĝu nukleajn armilojn laŭ Projekto de Oceana militpovo de Aerarmeo.

(3) Ankaŭ usona marinanterio (海兵隊) en Okinavo pretiĝis nuklee ataki Tajvanon kaj ekipis sin per 8-cola kanono nukleaj kuglegoj (核砲弾付きの8インチ榴弾砲を装備していた).

   Usona aerarmeo antaŭvidis ĉinan atakon al Okinavo, tial ĝi planis ĉiujn aviadilojn dissendi al aliaj militbazoj.

  

   Ĉiuj ĉi faktoj montras danĝeron, ke hodiaŭ se konflikto inter Usono kaj Ĉinio intensiĝos, Okinavo estos bazo de atakeliro de usona armeo (出撃基地) kaj samtempe ĝi estos celo de ĉina atako.

 

 

25. Japana rolo en la nuna mondo

Kontraŭleĝa ago de iu lando devas esti severe kritikita laŭ internacia leĝo, ne per milito. Japanio, kiu havas pacan konstitucion kun la 9a artikolo, devas agadi por solvi internaciajn konfliktojn per diplomatia klopodo. Ni kun kuraĝo kaj fido antaŭeniru.

 

Terug naar startpagina

 

 

Terug naar startpagina