WAT IS ESPERANTO?


ESPERANTO
is een taal speciaal ontworpen om mensen uit verschillende landen moeiteloos met elkaar te laten communiceren. Esperanto wordt al ruim honderd jaar praktisch toegepast, en heeft bewezen een springlevende taal te zijn waarin alle nuances van het menselijk denken kunnen worden uitgedrukt.


ESPERANTO
is geen eigendom van een bepaald land of volk. Daardoor worden niet enkele culturen bevoordeeld ten koste van alle andere. Esperanto geeft iedereen die het spreekt gelijke rechten, en vervult een brugfunctie tussen verschillende culturen.


ESPERANTO
heeft een logische en eenvoudige grammatica. Met enkele basiselementen kan je zelf heel gemakkelijk een groot aantal nieuwe woorden vormen. Hierdoor en dankzij het internationale karakter van de woordenschat is Esperanto verreweg de gemakkelijkste van alle talen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat je Esperanto ongeveer tien maal sneller kan leren dan andere talen.


ESPERANTO
opent een venster op de wereld; het biedt een waaier aan mogelijkheden om internationaal contacten te leggen; per correspondentie, via e-mail, op internationale ontmoetingen. En dat allemaal op een heel natuurlijke manier, alsof je die mensen al jaar en dag kent. Zo ongehinderd communiceren over taalbarrières heen, dat schept een zekere band. En je staat op voet van gelijkheid, met iedereen. De moeite waard, probeer het eens!

Terug naar startpagina