WAT HEEFT ESPERANTO TE BIEDEN?

Reizen komt bij veel Esperanto-gebruikers nog steeds op de eerste plaats, terwijl literatuur en internationale correspondentie volgen.


1. Reizen:

Weekends, kampen, festivals:

 • Elk jaar vinden honderden festivals, seminaries, kongressen, weekends e.d. plaats.

  De jongerenbeweging is uiterst actief en organiseert jaarlijks meerdere grote en kleine bijeenkomsten, die te vergelijken zijn met andere jongerenkampen.

  Op het programma staan meestal uitstappen, optredens (muziek, theater e.d.) enz.


  Gratis overnachtingen (Pasporta Servo)

  Jaarlijks verschijnt een boekje met meer dan 1200 adressen in 83 landen waar Esperanto-sprekers gratis mogen overnachten. Zo zijn er talrijke mensen die op een goedkope manier heel wat van de wereld kunnen zien.

  Dit is te vergelijken met de Engelse organisatie 'Servas', maar bij 'servas' moet je zelf ook gasten kunnen herbergen. Dat kan natuurlijk niet zomaar iedereen, denk maar aan studenten of mensen die nogal krap wonen.

  Met de Esperanto-versie *Pasporta Servo* is deze verplichting er niet. De mensen doen dit gewoon uit vrije wil, om mensen te leren kennen uit andere landen en culturen en om hun Esperanto te kunnen oefenen.

  Groepsreizen

  Ook groepsreizen worden georganiseerd door middel van Esperanto.

  Vooral 'Keatur' in Cuba en 'Esperantur' in Polen organiseren groepsreizen.

  Verder zijn er jaarlijks verschillende toeristische evenementen, zoals bijvoorbeeld de toeristische week in Malta, reis in de Himalaya in Azie enz.

  Studeren in het buitenland

 • Zweden Esperanto
  (en diverse workshops buiten de lessen)
  San Francisko Esperanto op universitair niveau
  Japan Japanse Yumeiho-massage
  Hongarije Esperanto, Hongaars, interlingvistiek en esperantologie
  Polen Internationaal toerisme en interlingvistiek

  2. Dienstverlening:

  Na jarenlange ervaring met het uitwisselen van informatie en dienstverleningen binnen de Esperantobeweging zelf heeft de Vlaamse Esperantobond beslist deze diensten ook voor mensen buiten de beweging ter beschikking te stellen. Wij beschikken over andere kanalen in het buitenland om informatie die u niet via de klassieke weg kan vinden, in te winnen. 

  Hieronder enkele voorbeelden:

          U zoekt terug contact met iemand uit het buitenland, maar uw briefwisseling komt terug met de melding “verhuisd”. Misschien kan iemand van onze vereniging ter plaatse inlichtingen inwinnen.

          U wil informatie over het openbaar vervoer vanaf de luchthaven, het trein- of busstation naar uw vakantiebestemming. En het reisbureau kan u niet helpen.

  U maakt een thesis en wil een specifieke informatie.

  U hebt een titel van een boek gelezen, uitgegeven in Hongarije. Geen enkele boekhandel kan u helpen.

  U hebt handelsrelaties in China en uw bedrijf heeft een informatiebrochure laten vertalen bij een vertaalbureau. U wil weten hoe de tekst overkomt, niet bij een handelspartner maar bij een gewone burger.

           U hebt een tekstje dat u binnen de kortst mogelijke tijd in de talen van de EU wil laten vertalen. U hebt een probleem met Maltees, Letlands en Litouws. 

  U mag om het even welk probleem met een internationaal karakter vrijblijvend aan ons voorleggen.U kunt uw vraag schriftelijk kwijt op volgende adressen: per e.mail (servo@esperanto.be), per fax (03/233.54.33) of per brief (Servo/Vlaamse Esperantobond v.z.w., Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen). Binnen de twee weken laten we u weten of we denken te kunnen voldoen aan uw oproep en hoeveel de eventuele onkosten zijn van onze plaatselijke medewerkers. Maar vragen betekent in geen geval een verplichting en u moet uw akkoord geven eer we de gevraagde dienst uitvoeren.
  Probeer het maar eens, vragen kost niets.


  3. Cultuur:

 • MuZiEk


 • Er bestaat reeds een ruim gamma aan Esperanto-muziek, in alle mogelijke genres:

  - pop, rock en rap
  - electronische muziek
  - volksmuziek en koormuziek

  Bijna al deze muziek is originele muziek, er wordt nauwelijks vertaald, hoewel de jongeren bij een kampvuur wel vaak vertalingen zingen van de alombekende evergreens.

 • LiTeRaTuUr

 • Er bestaat veel originele literatuur in Esperanto. Reeds vanaf het ontstaan van Esperanto werden liefdesgedichten en romans geschreven.

  Nu, meer dan 100 jaar later, bestaat er een uitgebreid gamma aan literatuur:

  - gedichten
  - romans en kortverhalen: fictie, non-fictie, science-fiction
  - toneelstukken, enz.

  Het boek 'La ŝtona Urbo' (van Anna Löwenstein) werd origineel in het Esperanto geschreven en aangezien het onmiddellijk een best-seller werd, heeft de auteur het zelf naar het Engels vertaald en gepubliceerd.

 • Vertaalde literatuur
 • Veel grote literaire werken zijn ook vertaald naar het Esperanto, evenals de Bijbel en de Koran. Uit de wereldliteratuur citeren we: Shakespeare, Kafka, J.R.R. Tolkien.

  Ook veel Nederlandse literatuur werd vertaald naar het Esperanto en op deze manier beschikbaar gesteld voor een groot internationaal publiek:

  
  * Godfried Bomans   * Felix Timmermans  * Guido Gezelle
  * Harry Mulish    * Multatuli     * Het dagboek van Anna Frank

  FiLm

 • Op dit moment zijn er slechts weinig films in het Esperanto gemaakt. De meest bekende is wellicht de film 'The Incubus' met William Shatner, bekend uit Star Strek.

  De reden hiervan is, dat de Esperanto-beweging bijna uitsluitend op vrijwilligers draait en dus nauwelijks de productie van een volledige film kan bekostigen.

  Niettegenstaande het feit dat er zo weinig steun is, zijn er toch een aantal verschenen, waaronder:

  1. The Incubus (USA, ...)
   Science-Fictionfilm met William Shatner.
  2. Angoroj (Frankrijk, 1960?)
   Mysterieuze politiefilm.
  3. La somera vilao (Tokio, 1997)
   Verfilming van een verhaal van Tsjechov, regie: Alexandra Watanuki.
   Met een internationale cast: Japan, Polen, Amerika.

  Verder zijn er o.a.:

  Terug naar startpagina