Mazingira

De NGO Mazingira (Swahili voor omgeving) is een organisatie die zich tot doel gesteld heeft om de bevolking rond Bunda, hulp te bieden. Bunda is het armste district van Tanzania en is gelegen in het Noord-Oosten. Het project omhelst het bouwen van waterputten, het verlenen van microkredieten, het bouwen van een  school en het bieden van onderwijs aan wezen en kinderen die anders kansloos zouden zijn. Mazingira is opgericht door Mramba Simba die het hoofd is van Salama, dit zijn 5 dorpen nabij Bunda met samen 14.000 inwoners.

 

Mramba is een zeer gedreven man. Hij wil het beste voor zijn volk. En hij wordt door zijn volk (ook letterlijk) op handen gedragen. Zijn gemeenschap heeft geld bij elkaar gelegd opdat hij een rondreis door Europa zou kunnen maken om fondsen te verwerven voor de zo nodige projecten. Zo'n mensen moeten wij steunen, zij verzekeren een betere toekomst voor Afrika. Laat het grote financiële risico dat zij genomen hebben niet tevergeefs zijn en steun hen massaal.

U kunt het project steunen door te storten op:

000-0265338-43 (IBAN: BE66 0000 2653 3843; BIC: BPOTBEB1)
Van de “Vlaamse Esperantobond”, Frankrijklei 140, 2000 Antwerpen
Met vermelding: Mazingira (+ wees & nr / school / microkrediet / put)
En uw contactgegevens (bij voorkeur mailadres) te laten weten via mazingira @ kono.be

Alle schenkers zullen 4 maal per jaar ingelicht worden over de projecten, zodat ze kunnen zien dat hun geld goed gebruikt wordt. Dit is bepaald door de statuten van de vereniging. Er zijn beveiligingen ingebouwd zodat er geen misbruiken mogelijk zouden zijn. Zo is bijvoorbeeld bepaald dat het bestuur van Mazingira nooit geld mag afhalen zonder de handtekening van het hoofd van het district Bunda. Ook worden ze gecontroleerd door de staat Tanzania.

Wij zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken, maar voorlopig is het niet mogelijk om een fiscaal attest te verkrijgen voor de Belgische milde schenkers.


Wezen

Er zijn 9.669 wezen en kinderen die niet bij hun ouders wonen. Salama, de groep dorpen waar Mramba de leiding heeft, zijn er 838 wezen en die worden eerst geholpen.

Hoe komt het dat er zoveel zulke kinderen zijn? AIDS en andere ziekten maken talrijke slachtoffers. Maar er is nog een tweede belangrijk fenomeen. Veel tieners hebben vroeg seksuele contacten waardoor er veel tienermoeders zijn. Als zij dan later trouwen, aanvaarden de mannen die kinderen meestal niet. De grootouders nemen dan de zorg op zich. Maar aangezien de gemiddelde leeftijd in Tanzania 45,9 jaar is, komen die kinderen vaak vroeg alleen te staan. De oorzaken van de problemen moeten en worden aangepakt, maar ondertussen moeten die kinderen kansen krijgen op onderwijs.

Hoe worden de kinderen geselecteerd? Er wordt daar nog echt in gemeenschap geleefd en zij beslist dan ook welke kinderen in aanmerking komen.

Vervolgens worden alle kinderen één voor één geïnterviewd door het selectiecomité van Mazingira. Zij gaan na of het kind op een andere manier onderwijs zou kunnen genieten. En eenmaal het kind wordt ondersteund controleert men of het regelmatig naar de lessen komt en zijn best doet.

Hoe kunt u helpen:

Informeer iedereen die u kent over dit project, door bvb. deze webpagina door te sturen, er over te praten op het werk, in uw omgeving, etc.

Doe een kleine financiële gift:

·    €30 per jaar voor maximum 7 jaar voor een leerling in het basisonderwijs. Het geld wordt gebruikt voor schoolkleren (van elks 2 stuks) en leermateriaal

·    €20 per jaar voor maximum 7 jaar voor een leerling in het basisonderwijs. Het geld wordt gebruikt voor schoolkleren (van elk maar 1 stuk) en leermateriaal

·    €50 per jaar voor maximum 4 jaar voor een leerling in het secundair onderwijs. Het geld wordt gebruikt voor schoolgeld, kleren (van elks 2 stuks) en leermateriaal

U kunt ook een kind selecteren uit de gegevens met foto, te verkrijgen via mazingira@kono.be . Bij de overschrijving kunt u dan ook het nummer van het kind vermelden.


School

Elk jaar zijn er 720 kinderen die hun school met succes hebben afgerond en graag naar de middelbare school zouden gaan. Er zijn echter maar 160 plaatsen.

Daarom wil Mazingira een nieuwe secundaire school bouwen met 16 klassen, een lokaal voor de administratie, een labo, een bibliotheek, toiletten en 12 woningen voor de leraars met hun familie. De leraren wonen in de school en worden goed verzorgd opdat ze niet zouden verhuizen. Soms zal het mogelijk zijn om 2 leraars één huis te laten delen. Hun salarissen worden betaald door de staat. Eerst zullen er maar enkele klassen worden gebouwd en daarna, in functie van de gesponsorde financiering, zullen klassen worden bijgebouwd.

Een klas kost €9.655. Daarvan zal de gemeenschap €4.090 betalen of in natura schenken met wat er lokaal te verkrijgen is: bakstenen, stenen, zand, water. En dan moet er nog €5.565 uit schenkingen komen voor wat elders moet gekocht worden: cement, balken, een ijzeren dak, vensters, verf,...

Een woning voor een leraar kost €15.789, waarvan de gemeenschap €4.873 betaalt en er €10.916 van schenkingen moet komen.

 

Microkredieten

Er zijn bijna geen kleine ondernemingen. Om dit te stimuleren wil Mazingira een microkredietensysteem opzetten. Microkredieten zijn leningen van een heel klein bedrag. Eerst zal er aan vrouwen worden geleend, want er is bewezen dat dit het beste resultaat geeft. Het zijn ook de vrouwen die het meeste werk verrichten. Later hoopt men ook aan jongeren te kunnen lenen.

Hoe werkt het?

Stel, 5 vrouwen willen lenen. Dan moeten zij eerst aan elkaar terugbetaling garanderen als er één van hen niet meer zou kunnen terugbetalen. Vervolgens moeten zij 9 andere groepen van 5 vrouwen vinden die garant voor hen staan en terugbetalen als zij het niet meer kunnen. Dan moeten die vrouwen elk €3,5 sparen. Daarmee tonen ze dat ze hun geld kunnen beheren maar het is ook een bijkomende garantie op terugbetaling. Dan pas krijgen zij elk €50. En vervolgens moeten zij elke week €1 terugbetalen plus €0,50 sparen. Dit laatste is weer een bijkomende garantie. Elke week komt er dus geld in de kas, dit wordt zo snel mogelijk terug uitgeleend. Op die manier groeit het project.

Men kan maar beginnen als er geld is voor één grote groep (10 groepen van 5 vrouwen). Dus heb je 50 x €50 = €2.500 startkapitaal nodig. Mazingira zou graag starten met 2 grote groepen en zoekt dus €5.000.

 

 

 

Waterputten

 

In de dorpen van Salama is het minstens 4 km wandelen om water te verkrijgen en dat water is dan ook nog meestal van bedenkelijke kwaliteit. In het droog seizoen is het nog veel verder men moet om 3 uur 's morgens opstaan, dan lang aanschuiven om maximaal 10 liter per gezin te krijgen. Het water wordt enkel door vrouwen en kinderen gehaald.

Tanzania heeft zich tot doel gesteld dat iedereen binnen de 400 meter drinkbaar water zou moeten vinden en er per 50 families een waterput is. Voor Salama betekent dit dat er nog 47 waterputten moeten komen. Er is al onderzoek gedaan en er is voldoende grondwater, maar vaak tot 30 meter diep.

 

Een waterput kost €6.350. Daarvan kan de gemeenschap €250 zelf bijdragen met wat ze hebben: zand en stenen. De rest, €6.100, moet met harde valuta betaald worden. Men hoopt dit bedrag via schenkingen te krijgen om het zoeken naar geschikte plaatsen door specialisten, het boren, de pomp,... te kunnen betalen.